Forestal-jardinería

Santi Avellí som una empresa amb anys d’experiència en el ram, amb col•laboracions realitzades amb administracions públiques com:

 • Ajuntament de Mont-Ras.
 • Ajuntament de Palafrugell.
 • Ajuntament de La Bisbal De Empordà.
 • Ajuntament de Cantallops.
 • Ajuntament de Begur.
 • Ajuntament de Palamós.
 • Ajuntament de Girona.
 • Ajuntament de Tossa de Mar.
 • Ajuntament de Blanes.
 • Consell comarcal del Gironès.
 • Forestal Catalana.
 • ACA.
Santi Avellí árbol cortado

 • Realització de Franges de Seguretat en Urbanitzacions o nuclis aïllats segons marca la llei 5/2003 de 22 d’Abril de mesures de prevenció contra incendis forestals .
 • Treballs de Neteja, Esbrossada i manteniment de parcel•les i zones verdes municipals.
 • Tala, Esporga i replantació d’espècies arbòries i arbustives.
 • Recuperació Paisatgística d’espais degradats; neteja i adequació per la seguretat de les persones d’antics pous de mina.
 • Neteja, manteniment i recuperació de rius, rieres i torrents (treballs varis de replantació amb bosc de ribera).
 • Treballs varis de recuperació d’antigues canteres.
 • Redacció de memòries i projectes.
 • Treballs de manteniment de jardineria municipal i zones verdes.
 • Treballs de manteniment forestal en zones rústegues públiques.
 • Treballs de neteja, tala, poda, arrancada de soques, desbrossament, etc. amb mitjans mecànics o manuals.
 • Retirada de restes vegetals i trituració in situ de les restes vegetals amb parcel•les o urbanitzacions de titularitat privada.
 • Treballs de control, eradicació i manteniment de plantes invasores en espais d’espacial interès natural.
 • Operaris amb equipats amb tos els mitjans i epis segons la llei de prevenció de riscos laborals.

Som especialistes en feines forestals,
truquin´s  al telèfon: 972 300 187

Si desitja contractar els nostres serveis forestals o de jardineria, no dubti en contactar amb nosaltres. Estem a Palafrugell per servir-lo.